AN-TM is een bedrijf dat zich inzet voor het verduurzamen van de maatschappij. Het vinden van een balans tussen de aarde en natuur met alle mensen en haar techniek en de Mens met haar Techniek.