AN-TM, staat voor Aarde, Natuur, Techniek en Mens. AN-TM is een bedrijf dat zich inzet voor het verduurzamen van de maatschappij door zich te richten op recycling en hergebruik van ICT apparatuur. Wij kopen uw afgeschreven ICT, doen aan datavernietiging, kijken het dan na en indien mogelijk, repareren en installeren wij het om het zo een 2e leven te geven. Alle hardware wat niet meer te gebruiken is wordt gedemonteerd en gerecycled om zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Dit alles doen wij in samenwerking met de gemeente en een zorginstelling die mensen met een verslaving, een verstandelijke beperking en/of andere psychiatrische problematiek begeleidt zodat ook deze mensen een volwaardig bestaan kunnen hebben in onze maatschappij.