AN-TM is een bedrijf dat zich bezighoudt met het verduurzamen van de maatschappij. Dit doen wij hoofdzakelijk door het inkopen en innemen van defecte en afgeschreven hardware. Indien mogelijk wordt dit nagekeken en/of gerepareerd voor hergebruik. Als hergebruik niet mogelijk is, wordt deze hardware gedemonteerd en in samenwerking met Weelabex-gecertificeerde bedrijven op een juiste manier verwerkt tot de basisgrondstoffen om zo mee te werken aan een circulaire economie. Zo hebben wij diverse afnemers voor verschillende afvalstromen waarbij elke afnemer weer gespecialiseerd is in de specifieke grondstof(fen), zodat er bij de recycling zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Kunststof, accu’s, verschillende metaalsoorten, printplaten, (lege) cartridges enzovoort. Alles wordt indien mogelijk (deels) hergebruikt.